Personel


Dr. Öğr. Gör. Nilüfer AS

1992 yılı Uludağ Üniversitesi Fizik Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede sırasıyla 1994 ve 2002 yıllarında almıştır. Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Fen-Edebiyat Fakültesi Genel Fizik ana bilim dalında öğretim üyeliği devam etmektedir.

Çalışma alanları: Optikçe Aktiflik(Faraday Olayı), Fiber Optik Kablolar(Yapısı-Elektromanyetik Dalga Analizi), Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçümü, Çevresel Radyoaktiflik

Email adresi: nilufer.as@erdogan.edu.tr


 

Doç. Dr. Levent TÜMKAYA

1994 yılı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Yüksek lisans ve doktora eğitimlerini aynı üniversitede sırasıyla 1997 ve 2003 yıllarında tamamlamıştır.Akademisyenlik hayatı boyunca Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü, Üniversitesi Senato Üyeliği vb. görevlerinde bulunmuştur. Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim dalında öğretim üyeliği devam etmektedir.

Çalışma alanları: Elektromanyetik Alan, Stereoloji, İmmunhistokimya, Histopatolojik araştırmalar

Email adresi: levent.tumkaya@erdogan.edu.tr


 

Dr. Öğr. Gör. Mustafa Ergin ŞAHİN

2002 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunudur. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim dalında Yüksek lisans, 2014 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim dalında doktora dereceleri almıştır. Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

Çalışma alanları: Güç Elektroniği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Otomatik Kontrol Sistemleri, Akıllı Sistemler, Akıllı Denetim, Enerji Yönetim Sistemleri, Elektromanyetik Kirlilik

Email adresi: mustafa.sahin@erdogan.edu.tr


 

Dr. Öğr. Gör. SERDAR DİZMAN

2002 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü mezunudur. 2006 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim dalında Yüksek lisans, 2015 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Ana Bilim dalında doktora derecesi almıştır. Halen Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde öğretim üyeliğine devam etmektedir.

Çalışma alanları: Radyasyon, Çevresel Radyoaktivite, Çevresel Kirlilik ve İzleme, Radyasyon biyofiziği, Radyasyondan korunma,

Email adresi: serdar.dizman@erdogan.edu.tr


Öğr. Gör. Yasin KARAN

2006 Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği mezunudur. Yüksek lisans derecesini University of Rochester’da 2009 yılında almıştır. 2010 yılından Rize Üniversitesi Fizik Bölümüne öğretim görevlisi olarak atanmıştır. Halen görevine devam etmektedir. Ayrıca, Karadeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik-Elektrik Mühendisliğinde doktora eğitimine devam etmektedir. 2015 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde öğretim görevlisi olarak görevlendirilmiştir. Halen burada görevine devam etmektedir.

Çalışma alanları: Kablosuz haberleşme (UGB), Mikrodenetleyiciler, Elektomanyetik ölçümler.

Email adresi: yasin.karan@erdogan.edu.trYüksek Lisans Öğrencileri:

  • Betül Ceylan AYDIN

Mezun olmuş Yüksek Lisans Öğrencileri: