Linkler

ICNIRP : International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

BTK : Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

TSE : Türk Standardları Enstitüsü

FCC : Federal Communications Commission

SEMAM :  Sakarya Üniversitesi Elektromanyetik Araştırma Merkezi

 

 

Anahtar Kelimeler:

İyonlaşan radyasyon

İyonlaşmayan radyasyon

Elektromanyetik Alan

Spektrum; elektromanyetik spektrum

Baz istasyonu

Hücre

Anten

Güvenli mesafe

SAR (specific absorption ratio)

ICNIRP

Spectrum analyzer measurement technique

AM

FM

GSM (global communication systems)

3G

4G

LTE

Yüksek gerilim hattının elektromanyetik etkisi