Çalışmalar

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler;

 1. Mustafa Ergin Şahin, Nilüfer As, Yasin Karan, “Selective Radiation Measurement for Safety Evaluation on Base Stations”, Gazi University Journal of Science, 26(1), pp:73-83(2013).
 2. Tumkaya L, Kalkan Y, Bas O, Yilmaz A. Mobile phone radiation during pubertal development has no effect on testicular histology in rats. Toxicol Ind Health. 2013; Kabul Baskıda, DOI: 10.1177/0748233713500820
 3. As, N., Dilek, B., Şahin, M. E., & Karan, Y. (2014). Electromagnetic pollution measurement in the RTE university campus area. Global Journal on Advances Pure and Applied Sciences, 3.
 4. Bedir R,Tumkaya L, Şehitoğlu İ, Kalkan Y, Yilmaz A, Şahin OZ. The effect of exposure of rats during prenatal period to radiation spreading from mobile phones on renal development. Ren Fail. 2015 Mar;37(2):305-9. doi: 10.3109/0886022X.2014.985995
 5. Özgür A, Tümkaya L, Terzi S, Kalkan Y, Erdivanlı ÖÇ, Dursun E. Effects of chronic exposure to electromagnetic waves on the auditory system. Acta Otolaryngol. 2015 Apr 2:1-6.
 6. Sehitoglu I, Tumkaya L, Kalkan Y, Bedir R, Cure MC, Zorba OU, Cure E. Yuce S, Biochemical and histopathological effects on the rat testis after exposure to electromagnetic field during fetal period Arch. Esp. Urol. 2015; 68 (6): 562-568
 7. Karan Y. , As N. , “Electromagnetic radiation measurement of a high gain wireless network adapter”, Turkish Journal of Electromechanics and Energy, cilt.1, ss.17-23, 2016
 8. Karan Y. , As N. , Şahin M.E., “Investigation of GSM, LTE and Wi-Fi Electromagnetic Radiation in Dwellings”, Acta Physica Polonica A, vol.132, pp.509-512, 2017

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler;

 1. M.E. Sahin, Y. Karan, N. As, “Spectrum Analyzer Measuremet Technique for Safety Evaluation on Wireless Comunication Systems”, URSIGASS 2011, IEEE Xplore, Bild No:E07-7, ISTANBUL, TURKEY.
 2. L.Tumkaya, Y.Kalkan, O.Bas, H.Bostan, Effects of mobile phone exposure to ventral cochlear nucleus in the adult female rat: A stereological and histopathological study. Posters-B, Joint Meeting of Anatomical Societies. P:343, 80-81, 19-21 May 2011. Bursa, Turkey
 3. L.Tumkaya, Y.Kalkan, O.Bas, B.Bostan, Effects of mobile phone exposure to hippocampus in the adult female rat: A stereological, histopathological and behavioural study. Posters-B, Joint Meeting of Anatomical Societies. P:344, 81, 19-21 May 2011. Bursa, Turkey
 4. Y. Karan, N. As, M. E. Şahin, “Yüksek Kazançlı Kablosuz Ağ Adaptörlerinde Elektromanyetik Radyasyon Analizi”, Fizik Derneği 31. Uluslararası Fizik Kongresi, 79, 21-24 Temmuz 2014, Bodrum, Turkey
 5. As N., Dilek B., Şahin M.E., Karan Y., “Electromagnetic Pollution Measurement in the RTE University Campus Area”, 2nd Global Conference on Enrivonmental Studies 10-12 Nisan 2014, Roma, İtaly.
 6. Karan Y. , Şahin M.E., As N. , “Investigation of GSM, LTE and Wi-Fi Electromagnetic Radiation in Dwellings”, 3rd International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN), ANTALYA, TÜRKIYE, 19-24 Ekim 2016, pp.311-311
 7. Karan Y. , As N. , “Investigation of the Thermal Variation on Skin Surface due to GSM and Wi-Fi Electromagnetic Radiation”, 1. International Black Sea Congrees on Enviromental Science, GİRESUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos – 3 Eylül 2016, pp.71-71
 8. Sayı B.C., As N. , Karan Y. , Dizman S. , Şahin M.E., “Bayburt Demirözü Beşpınar Beldesi Elektromanyetik Kirlilik Ölçümleri”, International Conference on Advanced Engineering Technologies, BAYBURT, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.1018-1018
 9. Karan Y. , Dizman S. , Sayı B.C., As N. , Şahin M.E., “Experimental Setup for Analyzing Electromagnetic Radiation Effect on Bees and Bee Products”, International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, TOKAT, TÜRKIYE, 2-4 Kasım 2017, pp.24-24

C. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler;

 1. Dilek, N. As, “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kampüsünde Paralel İki Hat Boyunca Elektromanyetik Kirlilik Değişimi”, URSI-TÜRKİYE’2014 VII. Bilimsel Kongresi,79, 28-30 Ağustos 2014, Elazığ, Türkiye
 2. B. Dilek, N. As, M. E. Şahin, “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kampüs Alanında Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü” GEFİK-2013, İzmir Genç Fizikçiler Kongresi(GEFİK), 8-10 Temmuz 2013, Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir, Türkiye
 3. Burak Dilek, Nilufer As, Mustafa Ergin Şahin, RTE Üniversitesi Merkez Kampüs Güney Hattı Boyunca Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü, EMANET 2013, 8-9 Kasım 2013 İstanbul, TURKEY

D. Diğer Yayınlar

 1. Yrd.Doç.Dr. Nilüfer As danışmanlığında Burak Dilek tarafından “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kampüs Alanının Elektromanyetik Kirlilik Haritasının Çıkarılması” isimli Yüksek Lisans Tezi (2014)
 2. Öğr.Gör. Yasin Karan danışmanlığında Gülsüm Akmansoy ve Hilal Demirkazma tarafından “ Baz İstasyonlarında Radyasyon Ölçümü” isimli Lisans Tezi (2012)
 3. Yrd.Doç.Dr. Nilüfer As ve Mustafa Ergin Şahin danışmanlığında Gülsüm Sandıkçı tarafından “Baz İstasyonlarında Radyasyon Ölçümü” isimli Lisans Tezi (2011)
 4. Yrd.Doç.Dr. Nilüfer As ve Mustafa Ergin Şahin danışmanlığında Betül Pulizhozluoğlu tarafından “ Mikrodalga Fırınlarda Radyasyon Ölçümü” isimli Lisans Tezi (2011)

E. Projeler

 1. “Çevrede Bulunan İyonize Olamayan Elektromanyetik Alan (0-300 GHz) Kirliliğinin ve Elektromanyetik Alanların Vücut Yüzeyinde Oluşturduğu Isıl Değişimlerin İncelenmesi”, RTE Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, PN:2013.102.01.1, Araştırmacı, 2016.
 2. “İyonize Olmayan Elektromanyetik Radyasyonun Bal Arıları ve Bal Üretimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi “, BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-672,  Devam Ediyor